Allmänt

Djurens inverkan

2008-11-14 11:28 #0 av: LiindaH

Hur bra är djur för oss äldre?

Vi har en utmaning.


Den äldre delen av befolkningen växer.
Idag är ca 17% av befolkningen över 65 år.
Inom tre decennier kommer nära en fjärdedel av befolkningen bestå av personer över 65 år.
Under perioden beräknas även antalet personer över 80 år att ha fördubblats. Detta sker samtidigt som den arbetsföra befolkningen minskar.

Ekvationen går inte ihop. Det finns många åtgärder att vidta för att hantera de utmaningar den förändrade demografiska befolkningssammansättningen innebär. Vi avgränsar oss till att redovisa forskning kring djurs inverkan på oss människor.
Djuren har visat sig ha en särskild positiv inverkan på äldre människor.
Vi presenterar en rad förslag på politiska åtgärder för att uppmuntra ökad kontakt mellan djur och äldre människor.


Djur aktiverar äldre fysiskt.


En viktig del i folkhälsoarbetet är att öka den fysiska aktivitetsnivån. Folkhälsoinstitutet har genomfört en stor kampanj "Sätt Sverige i rörelse".
De äldre skulle genom ökad fysisk aktivitet förbättra sin hälsa och klara av att hantera ohälsa på ett bättre sätt.
Exempel är halverad risk för stroke och hjärtinfarkt.
Medicinkonsumtionen skulle sjunka om äldre rörde sig mer. I och med den förbättrade hälsan skulle äldre klara sig själva i upp till mellan 6 och
10 år längre. Detta medför självfallet en kraftig höjd livskvalité men också minskade kostnader för samhället.
Idag har äldre en alltför låg fysisk aktivitetsnivå i förhållande till vad vi som
människor behöver. Forskning visar att intresset för motion och renodlad fysisk aktivitet minskar ju äldre man blir. Undersökningar gjorda i Västsverige visar att de friska äldre till största del få sina fysiska behov tillfredsställda genom sitt intresse för naturbaserade
aktiviteter så som; friluftsliv, trädgårdsarbete och samvaro med djur.

Här finns länken till detta fakta:

 

Anmäl
2008-11-14 13:03 #1 av: Faxlin

Ja att det är viktigt att röra sig är ett osvikligt faktum.
Dock så måste man nog se över våran kära åldringsvård om det ska finnas chans för friskare äldre. Åldringsvården som finns nu behandlar inte de äldre med den människovärdighet de så väl behöver. Och inte heller visar den respekt över den egna individen heller. Alla bara buntasihop och behandlas som ett gäng dagisbarn fast utan aktiviteter.
det är tragiskt. då jag är övertygad om att det inte behöver vara så här.

Cave quid dicis, quando, et cui
Audiatur et altera pars

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.